Strona Główna

Publikacje i albumy promujące regiony Polski od lat są naszą wizytówką.

 

 

 

 

Polskamultimedialna.pl to inicjatywa promocji regionalnej idąca o krok dalej od zwykłych publikacji drukowanych. Dzięki sieci portali zorientowanych w obrębach wojewódzkich liczba osób do których możemy dotrzeć zwiększa się znacząca, a praktycznie jest nieograniczona. Zapraszamy na stronę główną projektu polskamultimedialna.pl

 

 

 Połączyliśmy formę pisemną z internetową ww.polskamultimedialna.pl aby zwiększyć zasięg i możliwości promocji Polski. Projekt ten pozwala samorządom zaprezentować się, poszerzając kontakty biznesowe oraz umożliwia rozkwit lokalnej gospodarki.
Dostarcza informacji o trendach gospodarczych i założeniach w rozwoju ochrony środowiska i ekologii regionów, ich kulturze i oświacie na najwyższym poziomie.

 

ALBUMY

FOLDERY

ULOTKI

PLAKATY

MAPY

KALENDARZE